Skip to content

Signe

Palmeira Studio Showcase Signe

Mer musik, mindre risk är en slogan från Signe, ett multiprisbelönt företag. Deras unika sätt att crowdfunda konserter har förändrat musikbranchen i Sverige. Fans kan skapakonserter med sina favoritartister, medan artister
och arrangörer kan minimera sina risker. Win Win.

Det var ett nöje att re-designa webbplatsen. Designen speglar företaget med en enkel, minimalistisk layout samtidigt som det håller sig till sin identitet. Slutprodukten anpassades för användbarhet och navigering.

Fler Projekt

Vi är alltid öppna för nya spännande möjligheter. Hör av er till oss!